NASZA OFERTA

Kancelaria Radcy Prawnego Jakuba Wysockiego zapewnia kompleksową obsługę prawną osób fizycznych oraz przedsiębiorców – zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą jak również spółek prawa handlowego czy wspólnot mieszkaniowych. Naszym priorytetem jest rozwiązywanie problemów prawnych Klientów w sposób skuteczny i najbardziej dogodny dla Klienta.

Świadczymy usługi prawne w następujących dziedzinach

Dochodzenie roszczeń

 • odszkodowania oraz zadośćuczynienia za szkodę na osobie lub mieniu
 • przed ubezpieczycielami i sądami
 • zarówno na drodze karnej jak i cywilnej

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę
 • analiza i sporządzanie umów
 • udział w negocjacjach/mediacjach

Prawo rodzinne

 • sprawy o alimenty
 • sprawy o władzę rodzicielską
 • sprawy o rozwód lub separację

Prawo spadkowe

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku oraz sprawy o dział spadku
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • dochodzenie zachowku

Postępowania egzekucyjne i zabezpieczające

 • powództwa przeciwegzekucyjne
 • ochrona interesów dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
 • udział w postępowaniu egzekucyjnym po stronie wierzyciela

Konsultacje

 • udzielanie porad prawnych
 • konsultacje prawne
 • przygotowywanie analiz i opinii prawnych

Kompetencje kancelarii

 • Prawo rodzinne
 • Prawo handlowe
 • Prawo cywilne
 • Prawo spadkowe
 • Sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie
 • Prawo mieszkaniowe i obrotu nieruchomościami
 • Prawo wspólnot mieszkaniowych
 • Postępowania egzekucyjne i zabezpieczające

Sposób działania

Świadczona pomoc prawna jest zawsze na najwyższym poziomie, bowiem dla Kancelarii najważniejszy jest Klient oraz jego interesy. Każdą sprawą zajmuję się osobiście od początku do jej zakończenia. Szczególną uwagę również zwracam, aby Klienci Kancelarii mieli poczucie bezpieczeństwa prawnego bez względu na zmieniający się stan prawny i obowiązujące procedury.

Podstawowym celem jest doprowadzenie do zakończenia każdej zleconej sprawy w sposób najbardziej korzystny dla Klienta. W ramach współpracy oceniam ryzyko i szansę na powodzenie a następnie przygotowuję odpowiednią strategię postępowania. Priorytetem jest, aby Klient otrzymał przemyślaną koncepcję rozwiązania przedstawionego problemu odpowiadającą jego potrzebom.

Pozdrawiam, Radca Prawny Jakub Wysocki.