Nasze artykuły

Prawo do zachowku

Zgodnie z ustawowymi zasadami dziedziczenia w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Wówczas dziedziczą oni w częściach równych, aczkolwiek część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku […]

Czytaj więcej

Ustna umowa pożyczki

Codzienne wydatki, chęć wyjazdu na wymarzone wakacje, czy też niespodziewane sytuacje kryzysowe, wymuszają niejednokrotnie konieczność szukania dodatkowych środków pieniężnych. Jak pokazuje doświadczenie, często mają miejsce sytuacje, w których kierując się dobrą wolą udzielamy pożyczki znajomym czy rodzinie i nie potwierdzamy takiej czynności w sposób pisemny. Potem, gdy zwracamy się do takiej osoby z prośbą o zwrot pieniędzy, często okazuje się że zaczynają się problemy […]

Czytaj więcej

Upadłość konsumencka

W ostatnich czasach coraz częściej powszechnie używa się sformułowania tzw. upadłości konsumenckiej. Jest to postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej […]

Czytaj więcej

Procedura odwoławcza przy odmowie wypłaty bądź wypłacie zaniżonego świadczenia przez zakład ubezpieczeń

Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku, gdy mowa jest o ubezpieczeniu majątkowym […]

Czytaj więcej

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną