Usługi dla branży motoryzacyjnej - Gdańsk

Branża motoryzacyjna

Branża motoryzacyjna od lat stanowi jeden z głównych filarów polskiej gospodarki, mający istotny udział w wytwarzaniu wartości dodanej brutto, tj. różnicy pomiędzy przychodem firmy ze sprzedaży, a kosztami, jakie ona ponosi na zakup towarów i usług, a także w utrzymywaniu miejsc pracy i nakładach inwestycyjnych. Motoryzacja pełni kluczową rolę w polskim handlu zagranicznym, a zarówno import jak i eksport szeroko rozumianych towarów motoryzacyjnych stale rośnie. Ciągły, systematyczny rozwój motoryzacji wiążę się także z rozszerzeniem aspektów prawnych, których branża ta w sposób coraz bardziej złożony dotyka.

Stały rozwój gospodarczy oraz rozwój nowoczesnych technologii wymusza więc dostosowywanie w sposób elastyczny norm prawnych do obrotu handlowego, które nie powinny utrudniać transakcji handlowych nadmiarem formalizmu. Wraz z rozwojem motoryzacji wskazać należy na potrzebę regulowania rynku prawniczego nie tylko w zakresie spraw ubezpieczeniowych będących następstwem chociażby wypadków komunikacyjnych, lecz także bardziej szeroko ogółu funkcjonowania branży motoryzacyjnej, począwszy od zakładania oraz funkcjonowania firm związanych z szeroko rozumianą produkcją, aspektów prawa pracy z tymi czynnościami związanymi, jak i funkcjonowania warsztatów samochodowych, dealerów samochodowych, wypożyczali pojazdów, czy też przewoźników – zarówno tych publicznych, jak i prywatnych.

Prawo motoryzacyjne kumuluje w sobie wiele złożonych zagadnień począwszy od profesjonalnych umów sprzedaży, konkretnych sposobów nabycia pojazdu, odpowiedzialności sprzedającego za wady pojazdu, sposobu składania reklamacji, możliwości korzystania z rękojmi oraz gwarancji, zawierania ugód, czy też rozwiązywania sporów sądowych.

Doświadczony zespół kancelarii łączący pasję do motoryzacji z pasją do prawa w sposób kompleksowy zajmie się dla Państwa skompletowanej dokumentacji dla dealerów samochodowych oraz autoryzowanych stacji obsługi pojazdów, przygotowaniem umów i regulaminów najmu pojazdów zarówno spalinowych, jak i elektrycznych, wsparciem w sprawnym przeprowadzeniu transakcji sprzedaży flotowej, czy też sporządzeniem regulaminów konkursów i oferowanych w danym okresie promocji. Zadbamy także o doradztwo z zakresu ochrony marki oraz praw własności intelektualnej, a także prawa konkurencji i ochrony konsumentów.

Nasza Kancelaria dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży motoryzacyjnej oraz znajomości lokalnego rynku motoryzacyjnego z powodzeniem dokonuje weryfikacji i podejmuje się negocjowania warunków umów, oferuje usługi związane z prawem przewozowym i transportowym, a także zajmuje się reklamacjami napraw u mechanika samochodowego, czy też uzyskiwaniem odszkodowań OC za szkody komunikacyjne, w wysokościach realnie poniesionych szkód, a nie sztucznie zaniżanych kwot przez ubezpieczycieli.

Usługi dla biznesu

Kompleksowa obsługa firm i spółek

Obsługa prawna firm i spółek podlega pełnej indywidualizacji i opiera się na […]

Czytaj więcej

Umowy handlowe

W ramach działalności Kancelarii nasz zespół zajmuje się sporządzaniem projektów […]

Czytaj więcej

Nieruchomości oraz branża budowlana

Jedną z głównych gałęzi działalności Kancelarii jest rozwiązywanie problemów […]

Czytaj więcej

Branża motoryzacyjna

Branża motoryzacyjna od lat stanowi jeden z głównych filarów polskiej gospodarki […]

Czytaj więcej

Branża transportowa

W zakres działań Kancelarii wchodzi określenie zakresu odpowiedzialności za […]

Czytaj więcej

Windykacja należności

Wezwanie dłużnika do spełnienia świadczenia odgrywa - na gruncie prawa - podwójną rolę […]

Czytaj więcej

Prawo pracy

Rozwój przedsiębiorstw oraz dynamiczna sytuacja na rynku pracy w połączeniu z […]

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych określa zasady oraz tryb ich udzielania, środki […]

Czytaj więcej

Spory sądowe

Reprezentuję Cię w sporach sądowych

Czytaj więcej

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną