Radca prawny ds. nieruchomości - Gdańsk

Pomoc prawna przy nieruchomościach

Nieruchomości stały się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki, a co za tym idzie jedną z najbardziej rozwijających się gałęzi prawa. Stanowią dla wielu podmiotów źródło stałego dochodu oraz przedmiot finansowego zabezpieczenia. Jako wyspecjalizowany w tematyce nieruchomości radca prawny swoją praktyką zawodowa obejmuję całość najistotniejszej problematyki prawnej związanej z nieruchomościami. Pomagam w zakresie analizy prawa własności, rodzajów, trybów i specyfiki podziałów nieruchomości.

Doradzam w kwestiach wyodrębnienia własności lokali oraz użytkowania wieczystego. Badam zasadność obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, prawem pierwokupu, odkupu, wykupu, pierwszeństwa nabycia oraz nabycia za zapłatą równowartości pieniężnej. Wspieram w czynnościach zmierzających do udokumentowania tytułu własności nieruchomości oraz sporządzam i opiniuje umowy związane z nieruchomościami, w tym umowy sprzedaży, najmu (w tym okazjonalnego i krótkoterminowego, najmu lokalu komercyjnego), oraz umowy deweloperskie. Na Twoje życzenie pomagam w wycenie i egzekucji z nieruchomości oraz świadczę kompleksową pomoc prawna przy zakupie nieruchomości.

Pomoc prawna przy zakupie nieruchomości

W przypadku chęci zakupu bądź zabudowania nieruchomości gruntowej swoją pomoc rozpoczynam od przeanalizowania sytuacji na rynku nieruchomości, wybierając dla swojego Klienta najdogodniejsze rozwiązania. W pierwszej kolejności przeanalizuje stan prawny nieruchomości, zweryfikuje jej obciążenia oraz zweryfikuje poprawność wpisów w księdze wieczystej. Sprawdzę jak wygląda klasyfikacja określonej działki i jakie jest jej przeznaczenie oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W dalszej kolejności uczestniczyć będę w negocjacjach, zweryfikuję, bądź przygotuję treść umowy przedwstępnej, zapewnię również wsparcie w kancelarii notarialnej.

Pomoc prawna przy zakupie mieszkania

Pomoc prawna w zakresie nieruchomości na dynamicznie rozwijającym się rynku wymaga działań zarówno zdecydowanych, ale także przemyślanych. Jako doświadczony prawnik od nieruchomości pomogę w taki sposób by wymarzone mieszkanie znalazło się w Twoich rękach, w jak najdogodniejszych warunkach finansowych. Zweryfikuje stan prawny nieruchomości, podejmę się negocjacji z zainteresowanymi oraz przygotuję bądź zaopiniuje umowy dotyczące sprzedaży.

Sprawdzenie umowy deweloperskiej

Połączenie czynności realizowanych w ramach budowlanego procesu inwestycyjnego z docelowym zamiarem przekazania inwestycji drugiej stronie umowy nazywana jest w obrocie nieruchomościami umową deweloperską. Umowę deweloperską opiniuję zazwyczaj w oparciu o jej projekt otrzymany od dewelopera. Zagadnienie to dotyczyć może umowy przedwstępnej, rezerwacyjnej oraz konkretnych postanowień właściwej umowy deweloperskiej. W tym zakresie zadbam aby Twoje interesy zostały maksymalnie zabezpieczone, ale także wyjaśnię Ci poszczególne fragmenty w taki sposób by całokształt poczynionej przez Ciebie inwestycji był zrozumiały. Zweryfikuję standard przedstawionej przez dewelopera umowy, poprzez metodę porównawczą wynikającą z wieloletniej współpracy z podmiotami z branży nieruchomości. Przedstawię walory oraz ryzyka, które wiążą się z konkretną umową. Wskażę na postanowienia, które mogą w przyszłości stanowić potencjalne niebezpieczeństwo. W kolejnym etapie zaprezentuję swoje stanowisko co do konkretnych postanowień umownych i zaproponuję stosowne modyfikacje oraz będę wspierał Cię w trakcie negocjacji z deweloperem. Dzięki wspólnemu wysiłkowi zakup nieruchomości w Gdańsku okaże się czynnością pewną oraz satysfakcjonującą.

Usługi dla osób fizycznych

Sprawy związane ze spadkiem

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego […]

Czytaj więcej

Odszkodowania

Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za następstwa działania […]

Czytaj więcej

Upadłość konsumencka

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy prawo upadłościowe oraz niektórych […]

Czytaj więcej

Nieruchomości

Nieruchomości stały się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się […]

Czytaj więcej

Reklamacja i obsługa konsumencka

W ramach działalności kancelarii w Gdańsku staramy się zabezpieczać prawa […]

Czytaj więcej

Prawo pracy

Stosunek pracy jest centralnym pojęciem prawa pracy stale dostosowujący się […]

Czytaj więcej

Spory sądowe

Profesjonalne wsparcie i reprezentacja przed sądem […]

Czytaj więcej

Obrona w sprawach karnych oraz karno-skarbowych

Zgodnie z przepisami prawa obrońcą w postępowaniu karnym może być adwokat lub radca […]

Czytaj więcej

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną