Prawo spadkowe - Gdańsk

Porady w sprawach spadkowych

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Coraz więcej osób chcąc rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci sporządza testament. Niemniej zdarzają się również sytuacje w których krąg osób dziedziczących zakreślany jest przepisami ustawy. Zadaniem naszej Kancelarii jest przeprowadzenie Klienta przez każdy etap postępowania spadkowego, w taki sposób by w sposób najszerszy zabezpieczyć zarówno jego interes, jak i ustrzec przed nawarstwieniem skrajnych emocji często towarzyszącym takim postępowaniom.

Pomoc prawna w Gdańsku

Nasza Kancelaria w Gdańsku udzieli skutecznej porady prawnej zarówno osobie zainteresowanej uregulowaniem kwestii spadkowych przed śmiercią, tzn. spadkodawcy, jak i osobom, którym znalazły się w kręgu tzw. spadkobierców.

W początkowej fazie Kancelaria udzieli fachowej porady prawnej w zakresie sposobu rozporządzenia majątkiem przed śmiercią wraz ze wskazaniem alternatywnych sposobów podziału majątku, takich jak darowizna czy umowa dożywocia. Nadto wskażemy jakie istnieją możliwości w zakresie określenia kręgu spadkobierców, w tym możliwości dokonania zapisów oraz zapisów windykacyjnych, jak i wydziedziczenia. Poinformujemy o skutkach podatkowych nabycia spadku, jak i wskażemy jakie istnieją formy testamentowe oraz sposoby jego zmiany bądź odwołania. Spadkobiercę z kolei poinformujemy o tym jakie prawa i obowiązków nabył z chwilą śmierci spadkodawcy. W zależności od sytuacji naszego Klienta przeprowadzimy go do nabycia spadku w drodze dziedziczenia bądź to testamentowego, bądź ustawowego.

W zakresie stwierdzenia nabycia spadku współpracujemy z kancelariami notarialnymi, u których stawiennictwa doprowadzimy kompletując stosowną dokumentację i w bezproblemowy sposób pomożemy w sporządzeniu notarialnego poświadczenia dziedziczenia. W przypadku braku porozumienia wśród spadkobierców sporządzimy odpowiedni wniosek inicjując postępowanie sądowe.

Jako prawnik zajmujący się na co dzień sprawami spadkowymi często w praktyce mam do czynienia także z instytucją zachowku, która dotyczy osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, a którym przyznane zostało roszczenie o zapłatę określonej sumy pieniężnej od spadkodawców testamentowych lub osób, które otrzymały od spadkodawcy darowiznę, a które zostały pominięte przy rozdysponowywaniu schedy spadkowej. W takiej sytuacji pomogę w odpowiednim ustaleniu części wartości spadku której nabycia możemy się domagać. Sprawy spadkowe w Gdańsku są częstymi sprawami w codziennym funkcjonowaniu kancelarii. Należy jednak zachęcić, by działać stosunkowo szybko. Działanie takie pozwoli na kompleksowe przeprowadzenie procedury nabycia spadku wraz ze zniwelowaniem ryzyka wyzbywania się przed innych spadkobierców schedy spadkowej. Unikniemy w ten sposób także problematyki zmiany wartości poszczególnych składników spadkowych.

Porady w sprawach spadkowych

W przypadkach niejasnej sytuacji majątkowej spadkodawcy Kancelaria dokona odpowiednich analiz oraz wyliczeń szacunkowych prowadzących do wskazania czy spadek należy przyjąć czy też odrzucić. Nierzadko bowiem zdarza się, iż spadkodawca pozostawił po sobie jedynie zadłużenie. W takim przypadku wskażemy jakie konsekwencje wiążą się z przyjęciem spadku oraz jak wyglądać będzie sytuacja następców prawnych w przypadku odrzucenia przez Nas spadku.

W sytuacjach bardziej konfliktowych udzielamy porad prawnych w zakresie dokonania działu spadku pomiędzy spadkobiercami, prowadzimy negocjacje, a także inicjujemy postępowania sądowe. W praktyce poza sprawami o zachowek, prowadzimy postępowania w zakresie uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, w zakresie unieważnienia testamentu, czy też wyłączenia poszczególnych osób od dziedziczenia. W przypadku rozporządzeń testamentowych dążymy do zobowiązania określonego podmiotu do wykonania zapisu, bądź polecenia.

Katalog spraw spadkowych jest bardzo szeroki. Zdajemy sobie sprawę, iż wymaga to doświadczenia prawnika od spraw spadkowych. W związku z powyższym, priorytetem naszej współpracy jest zawsze wzajemny szacunek oraz zaufanie, o które zabiegamy już od pierwszego spotkania.

Usługi dla osób fizycznych

Sprawy związane ze spadkiem

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego […]

Czytaj więcej

Odszkodowania

Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za następstwa działania […]

Czytaj więcej

Upadłość konsumencka

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy prawo upadłościowe oraz niektórych […]

Czytaj więcej

Nieruchomości

Nieruchomości stały się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się […]

Czytaj więcej

Reklamacja i obsługa konsumencka

W ramach działalności kancelarii w Gdańsku staramy się zabezpieczać prawa […]

Czytaj więcej

Prawo pracy

Stosunek pracy jest centralnym pojęciem prawa pracy stale dostosowujący się […]

Czytaj więcej

Spory sądowe

Profesjonalne wsparcie i reprezentacja przed sądem […]

Czytaj więcej

Obrona w sprawach karnych oraz karno-skarbowych

Zgodnie z przepisami prawa obrońcą w postępowaniu karnym może być adwokat lub radca […]

Czytaj więcej

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną