Nasza Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w sprawach o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za szkodę na osobie lub mieniu. Prowadzimy wiele spraw przeciwko sprawcom jak i podmiotom ich ubezpieczającymi - zarówno na drodze karnej jak i cywilnej. Kancelaria współpracuje z licencjonowanymi rzeczoznawcami majątkowymi, lekarzami oraz specjalistami do spraw rekonstrukcji wypadków. Aktywnie reprezentujemy interesy naszych Klientów we wszystkich sprawach spornych związanych z odszkodowaniami za wypadki komunikacyjne, jak np. w sytuacji, gdy ubezpieczyciel odmówił przyjęcia odpowiedzialności za zdarzenie lub bezpodstawnie ustalił przyczynienie poszkodowanego skutkujące obniżeniem wysokości odszkodowania.

Przyjęcie sprawy w Naszej Kancelarii zawsze poprzedzone jest analizą dostarczonych przez Klienta informacji. Klient zapoznawany jest z możliwymi rozwiązaniami jego problemu oraz ewentualnymi ryzykami.

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wysocki w Gdańsku oferuje pomoc w bezpiecznym przejściu przez dotykające Państwa problemy prawne dotyczące zagadnień różnych dziedzin prawa spotykanych w życiu codziennym, takich jak również:

PRAWO CYWILNE

 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sprawy o zapłatę
 • analiza i sporządzanie umów

PRAWO SPADKOWE

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku oraz sprawy o dział spadku
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • dochodzenie zachowku

PRAWO RODZINNE

 • sprawy o alimenty
 • sprawy o władzę rodzicielską
 • sprawy o rozwód lub separację
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa
 • sprawy o zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa
 • sprawy o podział majątku wspólnego

PRAWO MIESZKANIOWE ORAZ OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

 • sprawy o eksmisję
 • doradztwo prawne przy kupnie i sprzedaży nieruchomości - analiza umów ze spółdzielniami i deweloperami
 • sprawy o naruszenie posiadania
 • sprawy o ustanowienie drogi koniecznej
 • sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości
 • sprawy o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości
 • sprawy o ustanowienie służebności, w tym służebności przesyłu

PRAWO HANDLOWE

 • wystąpienie ze spółki
 • zaskarżanie uchwał wspólników
 • sprawy sądowe pomiędzy wspólnikami
 • prowadzenie negocjacji i prób ugodowych
 • podział majątku współwłaścicieli i byłych wspólników
 • opiniowanie umów spółek minimalizujące ryzyko lub skutki sporów
 • spory z właścicielami lub radą nadzorczą w toku pełnienia funkcji
 • wspieranie i zastępowanie wspólnika w czasie Zgromadzenia Wspólników

POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNE I ZABEZPIECZAJĄCE

 • powództwa przeciwegzekucyjne
 • ochrona interesów dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
 • udział w postępowaniu egzekucyjnym po stronie wierzyciela
 • ochrona osób trzecich, których rzeczy zostały zajęte przy okazji egzekucji z obcego majątku
 • ochrona przed nieuzasadnioną egzekucją

PRAWO WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 • zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych
 • udział z głosem doradczym w zgromadzeniach właścicieli, walnych zgromadzeniach członków
 • analiza funkcjonowania i zarządzania wspólnot mieszkaniowych