Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem, a jego wysokość zależy od nakładu pracy Kancelarii – przede wszystkim złożoności zagadnienia prawnego, czasu trwania sprawy oraz charakteru współpracy.

Przed przyjęciem sprawy do prowadzenia dokonujemy problemu przedstawionego przez Klienta, oceniając zarówno niezbędne koszty, jak i szanse osiągnięcia zamierzonego celu. Jedną z podstawowych zasad funkcjonowania Kancelarii jest przejrzystość działań, w tym także w kwestii wynagrodzenia. Dbamy o to by wszelkie ustalenia finansowe były jasne i zrozumiałe tak aby uniknąć zaskoczenia w nieprzyjemny sposób.

Przy ustalaniu wynagrodzenia kierujemy się zasadą elastyczności, która przejawia się w dostosowaniu płatności za usługę do potrzeb i możliwości finansowych Klienta.

W sprawach o odszkodowanie bądź też zadośćuczynienie wynagrodzenie opiera się przede wszystkim na prowizji od uzyskanego świadczenia.

W przypadku prowadzenia indywidualnej sprawy (pojedynczy problem lub niewielka ilość spraw wymagających pomocy prawnej) ustalamy jedną kwotę za prowadzenie całości sprawy.

W przypadku stałej współpracy ustalamy stałą miesięczną stawkę za regularne prowadzenie spraw – obejmującą miesięczny nakład pracy. Jest to korzystne dla Klientów którzy prowadzą działalność gospodarczą lub też reprezentują podmioty, które wymagają stałej obsługi prawnej i bieżących konsultacji.

INDYWIDUALNA SPRAWA

  • Rozwiązanie to polecamy dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, które mają pojedynczy problem lub niewielką ilość spraw wymagających pomocy prawnej.
  • Przy tej formie współpracy ustalamy jedną stawkę ryczałtową za poprowadzenie konkretnej sprawy, poradę prawną, czy inną wymagającą wiedzy prawniczej czynność – Klient z góry wie ile zapłaci.
  • W zależności od wariantu jaki zostanie wybierany możemy ustalić również stawkę za pojedynczą rozprawę sądową lub premię za korzystny finał sprawy. O zaletach poszczególnych rozwiązań możesz dowiedzieć się telefonicznie lub mailowo.

STAŁA WSPÓŁPRACA

  • Rozwiązanie to polecamy dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, które mają dużą ilość spraw wymagających pomocy prawnej lub są zainteresowane zleceniem obsługi prawnej swojego przedsiębiorstwa.
  • Przy tej formie współpracy ustalamy stałą miesięczną stawkę za prowadzenie twoich spraw – jest to dla Klienta korzystne gdyż bez względu na ilość i charakter spraw zawsze płaci tyle samo.
  • W zależności od wariantu jaki zostanie wybrany możemy ustalić również stawkę za pojedynczą rozprawę sądową lub premię za korzystny finał sprawy. O zaletach poszczególnych rozwiązań możesz dowiedzieć się telefonicznie lub mailowo.