Prawo transportowe - kancelaria Gdańsk

Prawo transportowe i spedycyjne

Kancelaria prawna dla branży transportowej

W zakres działań Kancelarii wchodzi określenie zakresu odpowiedzialności za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego podmiotów wykonujących przewóz drogowy lub innych czynności związanych z tym przewozem. Należy mieć na uwadze, iż dla polskich firm transportowych szczególnie ważne poza przepisami krajowymi, są przepisy unijne.

Ponadto udzielamy pomocy prawnej pasażerom oraz podmiotom, które podlegały kontroli Inspekcji Transportu Drogowego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom polskich przedsiębiorców nasz doświadczony zespół w sposób kompleksowy przeprowadzi Państwa przez problematykę ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie transportowym, zagrożeń związanych z transportem towarów i osób, rozliczeń i postępowań podatkowych, kompletowania oraz posiadania stosownych dokumentów, procedurach legalizacji pobytu oraz poprawnego rozliczania kosztów służbowych. Nadto podobnie jak w pozostałych gałęziach gospodarki przeanalizuje oraz wskaże odpowiednie wytyczne związane z prawem pracy, w tym obowiązkiem zagwarantowania płacy minimalnej oraz prawem przewozowym w oparciu o najnowsze regulacje ustawy jak np. „lex Uber”.

Nasz zespół pomoże również w skutecznym egzekwowaniu roszczeń wynikających ze zleceń spedycyjnych – prowizji, zwrotu wydatków, a także roszczeń wynikających z listów przewozowych CRM i innych mających związek z nienależytym wykonaniem zobowiązania, bądź brakiem stosownego rozliczenia. Kancelaria zajmie się także odpowiednim sporządzeniem, bądź zaopiniowaniem umowy spedycyjnej w zależności od strony po której znajduje się Klient.

Obsługa prawna firm przewozowych

Kancelaria zajmuje się obsługą firm przewozowych w Gdańsku w zakresie przestrzegania regulacji związanych z przewozem osób i rzeczy, wykonywanego odpłatnie na podstawie umowy, przez uprawnionych do tego przewoźników. Chcąc rozpocząć działalność przewozową z naszą pomocą bez większych komplikacji uzyskają Państwo licencję, bądź zezwolenie na prowadzenie usług transportowych. Z kolei w dalszym okresie działalności przygotowujemy dla Państwa skuteczne odwołania od decyzji wydanych w trakcie kontroli prowadzonych przez Inspekcją Transportu Drogowego, Policję, Strażą Graniczną, czy Urząd Celny zarówno w postępowaniach administracyjnych, jak i sądowych. W odniesieniu z kolei do kontrahentów przeprowadzimy skuteczne negocjacje, a w przypadku braku płatności także windykację z należyte wykonanie umowy przewozu.

Podpowiemy w jaki sposób egzekwować i następnie rozliczyć czas pracy, godziny nadliczbowe, postoje, czy też samą gotowość kierowców do pracy. Pomożemy w rozstrzygnięciu sporów pracowniczych, pociągnięciu do odpowiedzialności za mienie powierzone, formułowaniu umów o pracę oraz porozumień w zakresie ich rozwiązywania. Zajmiemy się również przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego w przypadku szkody ubezpieczeniowej oraz wyegzekwujemy odpowiednio wysokie odszkodowanie z tytułu poniesionych strat.

Usługi dla biznesu

Kompleksowa obsługa firm i spółek

Obsługa prawna firm i spółek podlega pełnej indywidualizacji i opiera się na […]

Czytaj więcej

Umowy handlowe

W ramach działalności Kancelarii nasz zespół zajmuje się sporządzaniem projektów […]

Czytaj więcej

Nieruchomości oraz branża budowlana

Jedną z głównych gałęzi działalności Kancelarii jest rozwiązywanie problemów […]

Czytaj więcej

Branża motoryzacyjna

Branża motoryzacyjna od lat stanowi jeden z głównych filarów polskiej gospodarki […]

Czytaj więcej

Branża transportowa

W zakres działań Kancelarii wchodzi określenie zakresu odpowiedzialności za […]

Czytaj więcej

Windykacja należności

Wezwanie dłużnika do spełnienia świadczenia odgrywa - na gruncie prawa - podwójną rolę […]

Czytaj więcej

Prawo pracy

Rozwój przedsiębiorstw oraz dynamiczna sytuacja na rynku pracy w połączeniu z […]

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych określa zasady oraz tryb ich udzielania, środki […]

Czytaj więcej

Spory sądowe

Reprezentuję Cię w sporach sądowych

Czytaj więcej

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną