Reklamacje i prawa konsumenta - Gdańsk

Prawo konsumenckie

W ramach działalności kancelarii w Gdańsku staramy się zabezpieczać prawa konsumenta, przeciwdziałać praktykom ograniczającym konkurencję, praktykom naruszającym zbiorowe i indywidualne interesy konsumentów oraz stosowaniu niedozwolonych postanowień wzorców umów. Podejmujemy również działania związane z przeciwdziałaniem stosowania niedozwolonych postanowień umownych, które wywołują lub mogą wywoływać skutki negatywne dla naszych Klientów.

Prawo konsumenckie

Prawa konsumenta to przede wszystkim zbiór praw przysługujących klientom. Zabezpieczam Twoje prawa zarówno w sieci, jak i w życiu codziennym. Wystąpię w Twoim imieniu z żądaniem naprawienia szkody z tytułu niewykonania lub wadliwego wykonania umów o dzieło w zakresie robót remontowych i wykończeniowych nieruchomości, wad fizycznych lokali, nieskutecznych napraw pojazdu czy też wykonania określonych prac budowlanych. Zaopiniuje i zaproponuję stosowne modyfikacje umów konsumenckich oraz regulaminów. Dokonam analizy regulaminów sklepów internetowych, wzorców umów oraz sposobów proponowanych rozliczeń i zwrotów towarów ze wskazaniem niedozwolonych postanowień umownych. W ramach współpracy dokonam analizy konkretnej sytuacji pod kątem nieuczciwych praktyk rynkowych, rękojmi i gwarancji czy też sprzedaży na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.

Skuteczne reklamacje

Prawo reklamacyjne pozwala na złożenie przeze konsumenta reklamacji w przypadku gdy kupiony towar ma wadę. W reklamacji należy określić swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy). Podstawą roszczeń może być rękojmia bądź gwarancja - o ile została udzielona. W ramach świadczonych porad prawnych zaznaczam zawsze, iż to do konsumenta należy wybór podstawy składania oraz przeprowadzenia reklamacji. Niemniej sytuacja uzależniona będzie w pierwszej kolejności od faktu czy przedmiotem reklamacji jest nieruchomość czy ruchomość. Wspólnie przeanalizujemy jaki termin przysługuje Klientowi do złożenia stosownej reklamacji, sporządzę następnie wezwanie do podjęcia stosownych działań przez przedsiębiorcę.

Prawa konsumenckie przyznają szeroki wachlarz uprawnień. Należy pamiętać, iż koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. Nadto konsument ma zawsze prawo ubiegać się o zwrot opłat związanych w wykonaniem ekspertyz czy badań (np. rzeczoznawców), które potwierdziły przyczynę, bądź istnienie wady. Nasze doświadczenie skutkuje podejmowaniem z naszą kancelarią współpracy przez wiele różnorodnych podmiotów oferujących swoje usługi w Gdańsku i okolicach, a które związane są z takimi branżami jak: transport, budownictwo, telekomunikacja, ubezpieczenia, farmaceutyka czy handel.

Usługi dla osób fizycznych

Sprawy związane ze spadkiem

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego […]

Czytaj więcej

Odszkodowania

Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za następstwa działania […]

Czytaj więcej

Upadłość konsumencka

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy prawo upadłościowe oraz niektórych […]

Czytaj więcej

Nieruchomości

Nieruchomości stały się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się […]

Czytaj więcej

Reklamacja i obsługa konsumencka

W ramach działalności kancelarii w Gdańsku staramy się zabezpieczać prawa […]

Czytaj więcej

Prawo pracy

Stosunek pracy jest centralnym pojęciem prawa pracy stale dostosowujący się […]

Czytaj więcej

Spory sądowe

Profesjonalne wsparcie i reprezentacja przed sądem […]

Czytaj więcej

Obrona w sprawach karnych oraz karno-skarbowych

Zgodnie z przepisami prawa obrońcą w postępowaniu karnym może być adwokat lub radca […]

Czytaj więcej

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną