Zasady przetwarzania danych osobowych

 

Niniejszy dokument jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jakub Wysocki prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego Jakub Wysocki z siedzibą przy ul. Heweliusza 11/1110 w Gdańsku, 80-890 Gdańsk.

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować w sposób listowny na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wysocki, ul. Heweliusza 11/1110, 80-890 Gdańsk lub mailowo pod adresem email: kancelaria@radcawysocki.pl.

 

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. w celu bezpośredniego kontaktu z klientem oraz wykonania umowy o świadczenie usług prawniczych.

 

Podanie danych – w tym danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne - i niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu. Administrator może przetwarzać takie dane osobowe jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu czy adres IP.

 

Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Dane osobowe są przetwarzane przez czas odpowiedni dla prawidłowego wykonania zobowiązań lub w przypadku odpłatnej umowy – przez czas wynikający z przepisów rachunkowych. Po tym czasie dane osobowe są usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.

 

Dane osobowe mogą zostać powierzone w niezbędnym zakresie podmiotowi zajmującemu się księgowością oraz organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

  • dostępu do swoich danych
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • ich poprawiania, sprostowania, usunięcia
  • ograniczenia przetwarzania, przeniesienia
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego

Pliki COOKIES

Cookies to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem strony internetowej www.radcawysocki.pl, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

Cookies strony internetowej www.radcawysocki.pl są bezpieczne dla urządzenia konkretnego użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

Użytkownik strony internetowej www.radcawysocki.pl może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik strony internetowej www.radcawysocki.pl może usunąć Cookies lub wyłączyć ich zapisywanie na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki Użytkownik, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji strony internetowej www.radcawysocki.pl.

Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

Informacje zawarte w dziale Aktualności

Informacje zamieszczone na stronie internetowej nie mogą zostać uznane za poradę prawną w jakiejkolwiek sprawie. Treści na niej zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny i Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z ich interpretacji, bez przeprowadzenia odpłatnej konsultacji prawnej.

Wszystkie materiały udostępnione na naszej stronie internetowej są aktualne na dzień ich zamieszczenia. Nie możemy jednak zagwarantować, że będą aktualne czy przydatne w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie. Wszelkie treści zawarte na naszej stronie można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Jeśli chcesz wykorzystać je w celach publicznych lub komercyjnych – napisz do nas.