Odszkodowania Gdańsk

Pomoc prawna w dochodzeniu odszkodowań

Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Odpowiednim wyliczeniem poniesionej szkody, jak i określeniem podstawy prawnej dochodzonego roszczenia z powodzeniem na terenie Gdańska zajmuje się nasza Kancelaria.

Pomoc prawna w dochodzeniu odszkodowań

Pośpiech, chęć jak najszybszego odcięcia się od negatywnych wspomnień, uległość hasłom ubezpieczycieli, a w efekcie samodzielne dochodzenie roszczeń związanych z odszkodowaniem kończy się w przeważającej części przypadków wypłatą zbyt niskiej kwoty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Z pomocą naszej Kancelarii odszkodowawczej dokonają Państwo odpowiednich ustaleń co do rzeczywistych i kompletnych składowych, które złożyły się na wystąpienie określonego zdarzenia, co jest często kluczowe w skutecznym dochodzeniu roszczenia i oszacowaniu powstałej szkody. Na wstępnym etapie pomagamy w określeniu rozmiaru poniesionej szkody oraz podpowiadamy, jakich roszczeń mogą się Państwo domagać. Należy mieć na uwadze, iż poza szkodami wyrządzonymi rzeczom, sprawy dotyczyć mogą również szkód na osobie, a najczęściej są one ze sobą połączone.

Odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych

Do zdarzeń komunikacyjnych na ulicach dochodzi niezwykle często. Odszkodowaniem komunikacyjnym nazwać możemy świadczenie przysługujące osobie poszkodowanej za wyrządzoną szkodę osobową lub rzeczową, która stanowi następstwo wypadku drogowego lub kolizji drogowej, z zastrzeżeniem, że osoba ta nie jest sprawcą tego zdarzenia. W przypadku zdarzenia komunikacyjnego pomożemy w zainicjowaniu postępowania likwidacyjnego, które polega na zwróceniu się do odpowiedniego ubezpieczyciela i sformułowaniu właściwego zgłoszenia szkody.

W dalszej części pilotować będziemy postępowanie likwidacyjne w zakresie zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji, rozwikłaniu wszelkich wątpliwości likwidatora, a w przypadku niesatysfakcjonującego zakończenia postępowania sformułujemy odpowiednie odwołanie z wyliczeniem różnicy żądania. W swojej praktyce często skutecznie odwołujemy się m.in. od stawianego przez ubezpieczycieli wymogu przedstawienia faktur celem wykazania faktu dokonania naprawy uszkodzonego pojazdu, czy też zaniżania wyceny wymiany określonych części pomimo przeprowadzonej przez ubezpieczyciela kalkulacji naprawy. Jako doświadczona kancelaria odszkodowawcza zwracamy także uwagę, iż to do nich należy wybór warsztatu samochodowego, w którym chcą dokonać naprawy oraz, że to od nich zależy czy w ogóle taką naprawę chcą przeprowadzić. Nadto przypominamy, iż w ramach odzyskiwania odszkodowań naszym Klientom wywalczamy również odszkodowanie nie tylko za utraconą wartość pojazdu, lecz także za jego holowanie oraz przyznanie pojazdu zastępczego na czas naprawy.

Zadośćuczynienie za wypadek samochodowy

W przypadku uszkodzenia ciała sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie nie może być z kolei uznane za nadmierne, nawet gdyby przy uwzględnieniu przeciętnego poziomu życia i zamożności społeczeństwa mogłoby być tak postrzegane, jeżeli jest ono adekwatne do stopnia odniesionych obrażeń i związanych z nimi następstw dla zdrowia i egzystencji poszkodowanego. Ból, cierpienie, depresja, czy lęk przed ponownym prowadzeniem pojazdu to bardzo częste następstwa wypadku, w którym uczestniczyliśmy. Wszystkie straty moralne mogą natomiast podlegać zadośćuczynieniu. Ubezpieczyciel w zasadzie zawsze zaniża wypłacone na rzecz pokrzywdzonego zadośćuczynienie. Od lat skutecznie pomagamy w uzyskaniu stosownego zadośćuczynienia. W ramach toczących się postępowań należycie wykazujemy doznane cierpienia psychiczne oraz fizyczne.

Wyjaśniamy jak i w jakim zakresie określone obrażenia spowodowały naruszenie, np. funkcji narządów ruchu, oraz że każda nawet najdrobniejsza forma aktywności wiązać może się dla pokrzywdzonych z bólem fizycznym oraz problemami z wykonywaniem podstawowych czynności życia codziennego. W praktyce kancelaria zajmuje się obsługą prawną zarówno bezpośredniego uczestnika zdarzenia. Przypominamy, iż prawo do stosownej rekompensaty doznanej szkody mają także pasażerowie, a w przypadku ofiary śmiertelnej także jego najbliżsi.

Usługi dla osób fizycznych

Sprawy związane ze spadkiem

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego […]

Czytaj więcej

Odszkodowania

Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za następstwa działania […]

Czytaj więcej

Upadłość konsumencka

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy prawo upadłościowe oraz niektórych […]

Czytaj więcej

Nieruchomości

Nieruchomości stały się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się […]

Czytaj więcej

Reklamacja i obsługa konsumencka

W ramach działalności kancelarii w Gdańsku staramy się zabezpieczać prawa […]

Czytaj więcej

Prawo pracy

Stosunek pracy jest centralnym pojęciem prawa pracy stale dostosowujący się […]

Czytaj więcej

Spory sądowe

Profesjonalne wsparcie i reprezentacja przed sądem […]

Czytaj więcej

Obrona w sprawach karnych oraz karno-skarbowych

Zgodnie z przepisami prawa obrońcą w postępowaniu karnym może być adwokat lub radca […]

Czytaj więcej

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną