Radca prawny ds. prawa budowlanego

Obsługa prawna nieruchomości i firm budowlanych

Jedną z głównych gałęzi działalności Kancelarii jest rozwiązywanie problemów i prowadzenie postępowań związanych z szeroko rozumianym prawem nieruchomości. W swojej codziennej pracy zespół Kancelarii zajmuje się tematyką obrotu nieruchomościami oraz ich komercjalizacji, realizacji inwestycji budowlanych oraz umów zawieranych w procesie budowlanym, najmu oraz dzierżawy, a także sporów sądowych i postępowań administracyjnych, które mogą niejednokrotnie wystąpić podczas realizacji konkretnej inwestycji.

Obsługa prawna nieruchomości w Gdańsku

Zakres obsługi prawnej naszych Klientów w Gdańsku oraz okolicach obejmuje zarówno całość działań prawnych, jak i wybrane konkretne aspekty wskazane przez Klientów. W ramach oferowanej obsługi prawnej od lat dokonujemy weryfikacji stanów prawnych nieruchomości przed jej kupnem. Nieruchomości, które stają się częstym przedmiotem pilotowanych przez nasz zespół umów zarówno nabycia gruntów pod zabudowę komercyjną, mieszkaniową wielorodzinną oraz obiektami przemysłowymi, jak i obiektów usługowo-magazynowych raz pojedynczych mieszkań, często wymagają skrzętnej analizy, chociażby w oparciu o zapisy planów zagospodarowania przestrzennego. W zakres naszych kompetencji wchodzi gruntowne przygotowanie, sporządzenie, negocjowanie, aż prowadzące wreszcie do skutecznego zawarcia umowy.

Jednym z podstawowych problemów z którymi do czynienia mają nasi Klienci jest właściwe uregulowanie stanów prawnych nieruchomości, często poprzez skuteczne przeprowadzenie postępowania spadkowego, zniesienie współwłasności, czy też uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Zajmujemy się również przeanalizowaniem problematyki zasiedzenia, jak i uczestniczymy w sporach o wydanie nieruchomości, czy też jej posiadanie.

Obsługa prawna firm budowlanych

Obsługa prawna firm budowlanych skupia w sobie dążenia do unormowania działalności przedsiębiorców obejmującej sprawy projektowania, budowy utrzymania oraz rozbiórki obiektów budowlanych, a także określenia zasad działania przed organami administracji publicznej w tych dziedzinach.

Przedsiębiorcy chcąc rozwijać swoją działalność, poza trudami organizacyjno-logistycznymi, muszą mierzyć się z obowiązkami nakładanymi przepisami prawa, których przestrzeganie często wymusza na przedsiębiorcy skorzystanie z usług prawnika związanego z prawem budowlanym. W toku procesu inwestycyjnego Kancelaria pomaga w kompletowaniu dokumentacji zmierzającej do wydania pozwolenia na budowę, sporządzeniu zapisów umownych, które pozwolą we właściwy sposób sporządzić projekt budowy, a także następnie w sposób sprawny ją przeprowadzić, by wreszcie ukończyć inwestycję w planowanym terminie. W tym celu skutecznie pomożemy w czynnościach zmierzających do ustalenia warunków zabudowy, uzyskania odpowiedniej koncesji i pozwoleń administracyjnych, a gdy zaistnieje taka potrzeba reprezentować będziemy Cię przed organami administracyjnymi, samorządowymi oraz sądowymi, a także podejmiemy w Twoim imieniu skuteczne negocjacje, a w przypadku zagadnień spornych - mediacje.

Radca prawny w zarządzaniu nieruchomościami

Nasz zespół poza skutecznym doradztwem w zakresie rozpoczynania działalności związanej z nieruchomościami czy też tzw. jednorazowymi czynnościami zmierzającymi do kupna określonej nieruchomości, z powodzeniem zajmuje się prawnym wsparciem gdańskich zarządców nieruchomościami.

Nasza kancelaria pomoże w skutecznym podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, a w szczególności właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, bieżącej administracji nieruchomością, utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, a także tylko u wyłącznie uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Szereg uprawnień, jak i obowiązków które posiada wspólnota wymaga często odpowiedniej znajomości regulacji prawnych, które dotyczyć mogą zarówno codziennych spraw członków wspólnoty, jak i czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Kancelaria pomaga w wyborze najwłaściwszego z perspektywy ilości członków oraz specyfiki określonej nieruchomości sposobu sprawowania zarządu nieruchomością oraz doradza w zakresie praw i obowiązków członków wspólnoty, sporządza regulaminy, uchwały wspólnoty oraz uchwały zarządu. Poza aspektami organizacyjnymi Kancelaria skutecznie rozstrzygnie spory powstałe z wykonawcami czy deweloperami w tym w sprawach rękojmi za wady, a w zakresie konkretnych członków wspólnoty, bądź podmiotów wynajmujących powierzchnie od niej, zajmie się skuteczną windykacją należności.

Usługi dla biznesu

Kompleksowa obsługa firm i spółek

Obsługa prawna firm i spółek podlega pełnej indywidualizacji i opiera się na […]

Czytaj więcej

Umowy handlowe

W ramach działalności Kancelarii nasz zespół zajmuje się sporządzaniem projektów […]

Czytaj więcej

Nieruchomości oraz branża budowlana

Jedną z głównych gałęzi działalności Kancelarii jest rozwiązywanie problemów […]

Czytaj więcej

Branża motoryzacyjna

Branża motoryzacyjna od lat stanowi jeden z głównych filarów polskiej gospodarki […]

Czytaj więcej

Branża transportowa

W zakres działań Kancelarii wchodzi określenie zakresu odpowiedzialności za […]

Czytaj więcej

Windykacja należności

Wezwanie dłużnika do spełnienia świadczenia odgrywa - na gruncie prawa - podwójną rolę […]

Czytaj więcej

Prawo pracy

Rozwój przedsiębiorstw oraz dynamiczna sytuacja na rynku pracy w połączeniu z […]

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych określa zasady oraz tryb ich udzielania, środki […]

Czytaj więcej

Spory sądowe

Reprezentuję Cię w sporach sądowych

Czytaj więcej

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną