Obsługa prawna spółek - Gdańsk

Kompleksowa obsługa firm i spółek

W wielu przewodnikach turystycznych Gdańsk określany jest mianem miasta filozofów i wynalazców. Położenie stolicy województwa pomorskiego jako jednego z głównych transeuropejskich kanałów handlowych wpływa pozytywnie na stale nowo pojawiające się inwestycje.

Wraz z dynamicznie rozwijającą się gospodarką, niezbędnym jest merytoryczne wsparcie prawne spółek oraz firm, które w ten sposób doskonale odnajdują się na lokalnym rynku i od samego początku prężnie rozpoczynają swoją działalność, unikając bardziej formalnych czy organizacyjnych potknięć.

Zgodnie z łacińską paremią casus fortuitus in nullo contractu praestatur, w żadnej umowie nie odpowiada się za przypadek. Podobną dewizą kierujemy się również w naszej Kancelarii, w której naszym Klientom pozwalamy w pełni skupić się na aspektach pozaprawnego rozwoju działalności, pozostawiając w naszych rękach kompleksową obsługę prawną spółek oraz firm w Gdańsku i okolicach.

Obsługa prawna spółek

Obsługa prawna firm i spółek podlega pełnej indywidualizacji i opiera się przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu oraz współpracy. Nasze działania skupiają się przede wszystkim na istotnych z punktu widzenia działalności firmy aspektach prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego, w tym także przekształceń i podziałów spółek, ich łączenia oraz likwidacji. Nadto pomożemy w wypracowaniu optymalnej struktury organizacyjnej firmy oraz zadbamy o pełną obsługę organów spółki, tj. zarządów, zgromadzeń właścicielskich, sporządzanie uchwał oraz poprawnych zawiadomień.

Warto zauważyć, że na zakres obsługi prawnej wpływać będzie kilka zmiennych, w tym przede wszystkim sam profil działalności firmy, jej wielkość, charakter oferowanych usług, jak i model biznesowy. Zdecydowanie zaleca się zapobieganie pewnym niekorzystnym zjawiskom, a nie leczenie skutków następczych ich wystąpienia, co w praktyce oznacza, że lepiej jest od samego początku powierzyć pewne sprawy profesjonaliście. Kancelaria zatroszczy się o poprawną rejestrację podmiotu kompletując dokumentację oraz wypełniając stosowne formularze rejestrowe, przeanalizuje umowy z wynajmującymi powierzchnie handlowo-usługowe. Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Wspólnie sprawdzimy czy wymagana jest rejestracja firmy oraz czy wymagane jest uzyskanie pozwolenia w przypadku konkretnej działalności. Wspólnie wybierzemy dogodną formę opodatkowania oraz zadbamy o to by w przypadku chęci zatrudnienia pracowników, nie popełnić błędów związanych z normami prawa pracy.

Dobrze prosperująca firma idzie w parze z dobrą i rzetelną obsługą prawną. Na dalszym etapie funkcjonowania spółki Kancelaria w sposób wyczerpujący sporządzi opinie prawne dotyczące strategicznej decyzji w zakresie działalności przedsiębiorstwa, oceni ryzyko pewnych kroków inwestycyjnych, a następnie nadzorować będzie kolejne etapy zmierzając do ich prawidłowej realizacji. Kancelaria będzie również czuwać, by zgromadzenia odbywały się terminowo oraz zwoływane były zgodnie z przepisami prawa. Nadto przygotuje niezbędną dokumentację na zgromadzenia wspólników, czy akcjonariuszy, a w przypadku podjęcia decyzji o pewnych modyfikacjach organizacyjnych dokona odpowiednich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nie można zapominać, iż poza wsparciem związanym z formalnym funkcjonowaniem Państwa przedsiębiorstwa Kancelaria uczestniczy także w negocjacjach prowadzonych z bankami, kontrahentami czy też innymi podmiotami, z którymi na danym etapie podejmowana jest współpraca. Wreszcie w przypadku zaistnienia sporu Kancelaria reprezentować Cię będzie zarówno w sprawach sądowych, jak i przed organami administracji publicznej na każdym etapie, a tam gdzie będzie to najbardziej opłacalne podejmie próby ugodowego rozwiązania sporu.

Usługi dla biznesu

Kompleksowa obsługa firm i spółek

Obsługa prawna firm i spółek podlega pełnej indywidualizacji i opiera się na […]

Czytaj więcej

Umowy handlowe

W ramach działalności Kancelarii nasz zespół zajmuje się sporządzaniem projektów […]

Czytaj więcej

Nieruchomości oraz branża budowlana

Jedną z głównych gałęzi działalności Kancelarii jest rozwiązywanie problemów […]

Czytaj więcej

Branża motoryzacyjna

Branża motoryzacyjna od lat stanowi jeden z głównych filarów polskiej gospodarki […]

Czytaj więcej

Branża transportowa

W zakres działań Kancelarii wchodzi określenie zakresu odpowiedzialności za […]

Czytaj więcej

Windykacja należności

Wezwanie dłużnika do spełnienia świadczenia odgrywa - na gruncie prawa - podwójną rolę […]

Czytaj więcej

Prawo pracy

Rozwój przedsiębiorstw oraz dynamiczna sytuacja na rynku pracy w połączeniu z […]

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych określa zasady oraz tryb ich udzielania, środki […]

Czytaj więcej

Spory sądowe

Reprezentuję Cię w sporach sądowych

Czytaj więcej

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną