Obsługa prawna spółek - Gdańsk

Kompleksowa obsługa firm i spółek

Oferuję stałą i kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie prawa handlowego, prawa cywilnego oraz przekształceń i podziałów spółek, ich łączenia oraz likwidacji, w tym również pełną obsługę organów tych podmiotów tj. zarządów, zgromadzeń właścicielskich. Ponadto:

  • sporządzam opinie prawne dotyczące działalności Twojego przedsiębiorstwa
  • sporządzam projekty umów cywilnoprawnych, zawieranych zarówno z krajowymi jak i zagranicznymi kontrahentami, nadzoruję ich prawidłową realizację
  • przygotowuję dokumentację na zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy
  • zajmuję się rejestracją zgłoszeń i zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • uczestniczę w negocjacjach prowadzonych z bankami, kontrahentami czy innymi podmiotami, z którymi współpracujesz
  • reprezentuję Cię w sprawach sądowych oraz przed organami administracji publicznej na każdym etapie

Usługi dla biznesu

Kompleksowa obsługa firm i spółek

Oferuję stałą i kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych […]

Czytaj więcej

Umowy handlowe

Zajmuję się przygotowaniem i analizą […]

Czytaj więcej

Nieruchomości oraz branża budowlana

Przygotowuję i opiniuję projekty umów […]

Czytaj więcej

Branża motoryzacyjna

współpracujemy z szeroko rozumianą branżą motoryzacyjną […]

Czytaj więcej

Branża transportowa

Współpracuję z podmiotami świadczącymi usługi transportowe […]

Czytaj więcej

Windykacja należności

Przeprowadzam takie postępowania przed sądami […]

Czytaj więcej

Prawo pracy

Udzielam konsultacji i wsparcia w negocjacjach […]

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne

Pomagam w przejściu postępowania przetargowego […]

Czytaj więcej

Spory sądowe

Reprezentuję Cię w sporach sądowych

Czytaj więcej

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną