Blog prawniczy

Reklamacja naprawy samochodu

Pojazdy mechaniczne, zwłaszcza te z rynku wtórnego, bywają zawodne i ulegają awariom. Szukamy wówczas pomocy u mechanika, od którego – jako profesjonalisty oczekujemy usunięcia usterki oraz wdrożenia środków zapobiegających powstaniu nowych awarii. Co zrobić, jeśli zlecona usługa zostanie wykonana w sposób wadliwy? Jakie kroki podjąć, jeśli po dokonanej naprawie pojazd jest w gorszym stanie niż przed jej dokonaniem?

Podstawy prawne odpowiedzialności mechanika za naprawę pojazdu

Odpowiedzialność warsztatu (mechanika) wynikać będzie z przepisów o rękojmi w przypadku wykonania naprawy. W sytuacji wadliwej lub nienależytej naprawy zlecającemu naprawę pojazdu będą przysługiwały roszczenia z tytułu rękojmi, jeżeli wada ujawniła się w okresie 2 lat od dokonania naprawy i wydania pojazdu. Jeśli zlecający wykonanie naprawy jest konsumentem, podlega szczególnej ochronie.

Jak dokonać reklamacji usług mechanika?

Prawo chroni konsumenta także w warsztacie samochodowym. Należy pamiętać, by zakres zleconej naprawy pojazdu mechanicznego potwierdzony był na piśmie. To najlepszy sposób, by prawidłowo zabezpieczyć swoje interesy. Umowa ustna obarczona jest trudnościami dowodowymi. Ustne zawarcie umowy można jednak wykazać na kilka sposobów, np. poprzez wyciąg z korespondencji e-mail lub z przesłuchania świadków. Należy również pamiętać, by każdorazowo prosić o paragon lub fakturę imienną potwierdzające wykonane prace naprawcze w pojeździe. Można również wystąpić o protokół przyjęcia samochodu do warsztatu, w którym podać należy uszkodzenia istniejące w chwili przekazania pojazdu do warsztatu. Pamiętać należy o określeniu terminu, w którym naprawa pojazdu ma zostać wykonana. Bardzo częstym zjawiskiem jest opóźnienie procesu naprawy ze względu na oczekiwanie dostawy części.

Podsumowując, jeśli posiadamy umowę pisemną – dochodzenie praw jest łatwiejsze. Ponadto, gdy zauważymy niezgodność usługi z umową, również należy zgłosić to do mechanika na piśmie. Pismo można doręczyć osobiście do warsztatu i poprosić o potwierdzenie złożenia na jednym z nich lub nadać pismo na adres warsztatu listem poleconym.

Co powinna zawierać reklamacja naprawy pojazdu?

  • Dane warsztatu (ewentualnie dane mechanika);
  • Dane osoby zlecającej naprawę;
  • Szczegółowy opis usterek (warto dołączyć dokumentację fotograficzną);
  • Żądanie – opis czynności jakie chcemy, by podjął mechanik;
  • Termin, w jakim warsztat/mechanik winien ustosunkować się do treści pisma.

Czego możemy żądać od mechanika, który dokonał naprawy pojazdu mechanicznego w sposób wadliwy?

  • bezpłatnego dokonania poprawek przywracających auto do pełnej sprawności;
  • obniżenia ceny;
  • zwrotu pieniędzy z powodu odstąpienia od umowy wskutek wadliwego wykonania.

Najczęściej stosowaną formą jest poprawienie wadliwej naprawy – warsztat powinien wykonać to bezpłatnie, chyba że doprowadzenie do stanu zgodnego z umową jest niemożliwe lub wymagałoby od mechanika poniesienia nadmiernych kosztów.

W przypadku skierowania roszczeń do mechanika, warto skontaktować się ze specjalistami naszej kancelarii, którzy pomogą sformułować i sprecyzować odpowiednie żądania. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, odwiedzić powinni Państwo zakładkę Kontakt i umówić się na spotkanie z prawnikiem.

Szukasz sprawdzonego radcy prawnego?

Skontaktuj się ze mną